Vacature: POC Particulieren Vervoer

POC staat voor Point Of Contact. De POC Particulieren Vervoer valt onder de Coördinator Vrijwilligers Vervoer binnen het cluster VERVOER en fungeert als contactpersoon voor de particuliere vrijwilligers van VERVOER.
 
Taken van de POC Particulieren vervoer:
-regelen van voertuigen en bemanning
-indelen van vrijwilligers en voertuigen op verschillende routes
-zorg dragen voor inschrijving van alle vrijwilligers en voertuigen in DigiBeest
-aanspreekpunt voor vrijwilligers particulieren vervoer in voorbereiding
 
Graag reageren via vervoer@kinderbeestfeest.nl

Vacature: POC Ambulance

POC staat voor Point Of Contact. De POC Ambulance valt onder de Coördinator Vrijwilligers Vervoer binnen het cluster VERVOER en fungeert als contactpersoon voor de verschillende ambulancediensten.
 
Taken van de POC ambulance:
-regelen van ambulances en vrijwilligers
-regelen van toestemming voor deelname aan het KinderBeestFeest
-indelen van vrijwilligers en voertuigen op verschillende routes en/of teams
-zorg dragen voor inschrijving van alle vrijwilligers en voertuigen in DigiBeest
-aanspreekpunt voor vrijwilligers ambulance in voorbereiding
-regelen van Demo in ARTIS
 
Graag reageren via: vervoer@kinderbeestfeest.nl

Doe mee met het zwemfestijn 2018!

Op zondag 8 april vanaf 13.30 uur organiseert de Lions Club Gijsbreght van Amstel weer een zwemestafette. Deze zal gezwommen worden Friendship Sport Centrum. De opbrengst komt ten goede aan het KinderBeestFeest. 

Verzamel een team bijeen en geef je op! Jullie zullen 50 minuten lang zwemmen, jong of oud, iedereen kan meedoen! 

Voor meer info ga naar www.zwemfestijn.com

Diverse vacatures voor KinderBeestFeest

(Cluster) Coördinatoren gezocht voor het KinderBeestFeest!

De voorbereidingen voor het KinderBeestFeest (KBF) zijn intussen weer in volle gang, voor een aantal functies zijn we nog op zoek naar fanatieke vrijwilligers die willen helpen om het feest weer tot een groot succes te maken! Buiten veel dankbare blije kindergezichtjes ben je ook vrijwilliger in een super leuk en gezellig team… dat is toch de beste motivatie!
 
ClusterCoördinator ICT
Binnen het KBF worden diverse processen geautomatiseerd, om deze grote ontwikkeling in goede banen te leiden is het cluster ICT opgezet. De ClusterCoördinator (CC) ICT heeft het totale overzicht binnen het cluster en geeft leiding aan de coördinatoren van het cluster. Ook is de CC verantwoordelijk voor clusteroverstijgende vraagstukken. De CC heeft regelmatig overleg met de coördinatoren in zijn team, de overige CC-en en het bestuur, Een CC ICT hoeft niet perse kennis te hebben van zijn cluster.
De CC wordt aangesteld door het bestuur van het KBF, voor meer informatie: Sjoerd Arlman (bestuurslid, taakverantwoordelijke ICT) s.b.arlman@gmail.com
 
Coördinator AUTOMATISERING
De Coördinator AUTOMATISERING is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van diverse ICT zaken zoals de vrijwilligersdatabase DigiBeest, het automatiseren van de toegangscontrole en overige zaken als een netwerk tijdens het KBF. Kennis van programmeren en ICT is noodzakelijk voor deze functie.
Voor meer informatie: Sjoerd Arlman (bestuurslid, taakverantwoordelijke ICT) s.b.arlman@gmail.com
 
Coördinator MARKETING
Samen met de Coördinator VOORLICHTING en Coördinator MEDIA vormen de 3 onderdelen het cluster MARKETING en COMMUNICATIE. De Coördinator MARKETING houd zich met name bezig met sponsoring, fondsenwerven en naamsbekendheid van het KBF.
Voor meer informatie: Fanny Schutte (CC MARKETING en COMMUNICATIE) fannyschutte@gmail.com
 
Coördinator VRIJWILLIGERSVERVOER
Het Cluster VERVOER bestaat uit het onderdeel VERVOER LAND, VERVOER WATER en VRIJWILLIGERS VERVOER. Het gehele cluster zorgt ervoor dat alle 5000 gasten op vrijdag 1 juni vanuit de diverse opstapplaatsen naar ARTIS komen. De Coördinator VRIJWILLIGERS VERVOER houd zich bezig met het werven van voertuigen en vrijwilligers. Dit doet de coördinator samen met de Point of Contacts binnen de hulpdiensten.
Voor meer informatie: Petra v.d. Meulen (CC VERVOER) petra.vdmeulen@gmail.com

Msc Jan de Wit

Tijdens het KinderBeestFeest verrijst er in de Plantage Middenlaan een Commandopost van waar alle zaken omtrent het KinderBeestFeest in de gaten worden gehouden. Het vervoer wordt er onder andere gecoördineerd en er zijn regelmatig overleggen met de dienstdoende coördinatoren. Tijdens één van deze overleggen viel Jan de Wit binnen met een grote doos gebak. Hij had iets heel belangrijks te vieren dankzij het KinderBeestFeest en dat wilde hij graag delen.Jan deed namelijk een opleiding Master Information Management. Een tweejarige studie waarbij hij een unieke scriptie heeft kunnen schrijven dankzij het KinderBeestFeest. 

In zijn scriptie heeft hij uitleg kunnen geven van het effect van de inzet van ‘locators’ is in een crisissituatie waarbij veel hulpverleners voertuigen zijn betrokken. Waar beter dit uit te testen dan tijdens het ophalen en naar huis brengen van de KBF kinderen met ruim 400 hulpverleners voertuigen! Locators zijn apparaatjes die meerijden met de colonnes. In de commandopost kan dan precies gekeken worden waar de colonne zich bevindt en op tijd gewaarschuwd worden als deze een file tegen gaat komen, geadviseerd kan worden een andere route te rijden of als colonnes gelijk aan komen bij Artis kan dit beter gecoördineerd worden en kunnen de voertuigen in de juiste volgorde parkeren. Een belangrijke methode die zorgt dat de kinderen veilig en op tijd aankomen/vertrekken bij/van het KinderBeestFeest. 

Jan de Wit heeft zijn ‘bul’ behaald, is nu Master of Science of beter vertaald, meester in de toegepaste wetenschappen, een graad in het hoger onderwijs, en kwam even trakteren met lekkere petit fours. Gefeliciteerd Jan!! 

Jan de Wit

Vacature: Clustercoordinator ICT

Stichting KinderBeestFeest heeft op dit moment een vacature voor de (onbezoldigde) Clustercoördinator voor het cluster ICT.
 
Stichting KinderBeestFeest organiseert jaarlijks een feest voor chronisch zieke en/of gehandicapte kinderen en hun ouders, broertjes en zusjes. Zo’n 5000 gasten worden op de eerste vrijdag van juni opgehaald bij hun instellingen door honderden voertuigen van vrijwilligers, zoals brandweer, politie, ambulance, Rode Kruis, defensie, rondvaartboten, etc. Met begeleiding van gillende sirenes van politie, ambulance en brandweer, worden de gasten naar ARTIS gebracht, waar zij genieten van een onbezorgde avond in de dierentuin en van de tientallen activiteiten die speciaal voor hen georganiseerd zijn.
 
Het KinderBeestFeest wordt geheel georganiseerd door vrijwilligers. De stichting heeft een bestuur van vijf leden. Het feest zelf wordt georganiseerd door een groep van zes clustercoördinatoren, die “als een spin in het web” leiding geven aan de circa 1500 vrijwilligers. De zes clusters zijn Coördinatie, Gasten, ICT, Marketing & Communicatie, Park en Vervoer.
 
Gezamenlijk sturen de cluster coördinatoren (indirect) een groep van meer dan 1000 vrijwilligers aan. In het besturingsmodel van het KBF zijn de cluster coördinatoren niet de mensen die zelf het werk uitvoeren, maar ervoor zorgen dat het werk goed gedaan wordt.
 
Voor cluster coördinator ICT is er een vacature. Dit is een nieuwe rol in het KBF die gedreven is van de wens van bestuur en cluster coördinatoren om betere ICT ondersteuning voor de organisatie van het KBF. Feitelijk heeft het KBF behoefte aan een simpele ERP applicatie die belangrijke workflow van het KBF ondersteunt. De belangrijkste processen om te ondersteunen zijn rondom registreren van vrijwilligers, voertuigen, activiteiten en gasten, en vooral de relaties daartussen. Bijvoorbeeld een ambulance die op een route wordt ingezet, of juist voor een demonstratie activiteit in ARTIS.
 
Algemene taken clustercoördinator:
● Maken van een Plan van Aanpak voor het cluster, inclusief een planning en begroting
● Is verantwoordelijk voor het aannemen of afwijzen van coördinatoren binnen het cluster
● Onderhouden van contacten met de coördinatoren uit het cluster met als doel:
○ coördinatoren informeren en stimuleren
○ waar nodig coachen of in contact brengen met deskundige andere coördinatoren
○ complimenteren, pluimpjes uitdelen en aanspreken
○ als praatpaal fungeren bij problemen (met taakinvulling of tijdsbesteding)
○ waar nodig taken herverdelen over meerdere mensen
● Initiator zijn van bijeenkomsten voor betreffende coördinatoren
● Is verantwoordelijk voor alle onderdelen binnen het betreffende cluster: een duizendpoot dus
● Houdt het bestuur op de hoogte van vorderingen en problemen
● Zorgt dat de kennis, contacten, correspondentie en taken te allen tijde overdraagbaar zijn
● Zorgt voor een evaluatie ná KBF en geeft een samenvatting hiervan aan het bestuur.
 
Algemeen profiel clustercoördinator:
● Bereikbaar van 1 januari t/m 30 juni via mail, sms/whatsapp en telefoon
● Beschikbaar tijdens KinderBeestFeest zelf tot 02.00 uur als aanspreekpunt en voor het oplossen van problemen
● Kan in teamverband werken en beschikt over communicatieve en sociale vaardigheden. En een gezonde dosis humor en relativeringsvermogen!
● Is in staat zelfstandig, flexibel, pro-actief en probleemoplossend te werken
● Is beschikbaar voor vergaderingen met de clustercoördinatoren onderling, met het eigen clusterteam, het bestuur en overige noodzakelijke overleggen.
 
Aanvullend verwachten we dat de cluster coördinator ICT kennis en/of affiniteit met ICT heeft en een analytisch vermogen om de primaire processen van het KBF te vertalen naar ICT requirements. Om dit ERP systeem te configureren of te bouwen heeft het KBF geld gereserveerd. Er is dus budget om (onderdelen van) het systeem te laten realiseren.
 
Neem voor meer informatie contact op met bestuurslid Sjoerd Arlman via sjoerd@arlman.com