Facts & Figures

Historie

 • 1996 :Dreamnight at the Zoo begonnen in de dierentuin Diergaarde Blijdorp te Rotterdam
 • Sinds 2000 in ARTIS, een initiatief door dierverzorgers Ko Veltman en Iris Kuethe
 • 2007: Team Samenwerkende Hulpdiensten organiseert een unieke logistieke operatie
 • 2010: Stichting KinderBeestFeest wordt opgericht
 • Januari 2015: 1 titel opgedragen aan alle vrijwilligers van het KinderBeestFeest -> Amsterdammer van het jaar 2014
 • 2 jaar geen KinderBeestFeest in verband met Corona (2020 en 2021)
 • Vervoer:
 • Verschillende parkeerplekken met dierennamen van A (AAP) t/m Z (ZEESTER)
 • Over land vanaf de instellingen
  • 16 colonnes in verschillende routes, met optische en geluidssignalen (toestemming politie Amsterdam)
  • 2 pendels; 4 colonnes voor rolstoelgasten en 4 colonnes voor mobiele gasten
  • 1 ondersteuningsroute, met flexibel inzetbare voertuigen
  • 1 bijzondere route met Specials
  • 350 voertuigen
  • 150 politiemotoren
 • Over water vanaf CS Amsterdam en haven Scheepvaartmuseum
  • 2 pendels; 1 pendel met rondvaartboten en 1 pendel met kleinere vaartuigen
  • 60 vaartuigen (oa reddingsboten van de Reddingsbrigade)

Organisatie

 • 6 bestuursleden (vertegenwoordigers van ARTIS, instellingen, gemeente, hulpdiensten en burgers)
 • 7 Clusters (7 ClusterCoördinatoren)
 • 23 Onderdelen (23 Coördinatoren)
 • 40 LocatieCoördinatoren
 • 1500 vrijwilligers
 • Organisatie en uitvoering door enkel vrijwilligers
 • Doel: een onbezorgde avond met hun gezin, waarbij het kind even kan vergeten dat het ziek of gehandicapt is
 • 5000 gasten, dit zijn de uitgenodigde kinderen en hun ouders, broertjes/zusjes.
 • 55 verschillende activiteiten in ARTIS, georganiseerd door medewerkers van ARTIS en externe organisaties
 • Samenwerking met ARTIS, hulpdiensten en overige partners
 • Vanuit alle provincies hulpdiensten van: Ambulance, brandweer, defensie (Marine, Koninklijke Marechaussee), overheid (belastingdienst, boswachterij, douane, handhaving en toezicht, prorail, waternet), particuliere organisaties, politie, reddingsbrigade en rode kruis
 • 45 deelnemende instellingen uit Noord Holland, Zuid Holland & Flevoland
 • 10 Specials, bijzondere groep gasten, thuis opgehaald, diner bij McDonald’s
 • Speciale opening door VIP-kind met burgemeester en directeur van ARTIS

Catering

 • 3000 broodjes voor de vrijwilligers
 • 2000 flesjes water voor de vrijwilligers